10.06.2022, 10:21

Xu hướng đầu tư năm 2022 mà các nhà đầu tư cần biết

Bưoc sang năm 2022, nhiều nha đầu tư đã có cai nhìn sang sủa hơn về nền kinh tế nói chung va thị trường đầu tư nói rieng.  Cac đot pha về vắc-xin phòng chống dịch benh COVID-19 cang lam dấy len niềm lạc quan rằng tai chính của nhiều doanh nghiep va ca nhan đang được hồi phục. Tuy nhien, lạm phat gia tăng, lãi suất cao hơn va xung đot địa chính trị đã cản trở sự tăng trưởng lien tục của thị trường kinh tế va tai chính trong năm 2022. Tính đến nay, chỉ số S&P 500 chuẩn đã giảm khoảng 7% tính đến ngay 20 thang 4, 2022, sau khi tăng gần 27% vao năm 2021. Tuy nhien, có những cơ hoi hấp dẫn ma cac nha đầu tư có thể tận dụng va dưoi đay la cac xu xu hưong phổ biến trong năm 2022.

 Sự trỗi dậy của nha đầu tư ca nhan

Những nha đầu tư ca nhan đã từng la mot phần nhỏ của hoạt đong thị trường tai chính nay đã trở thanh mot đong lực khong thể thiếu. Kể từ sau đại dịch, giao dịch ca nhan đã la nguồn khối lượng giao dịch lon thu hai voi cac nha đầu tư ca nhan giao dịch nhiều cổ phiếu hơn cac quỹ tương hỗ, quỹ đầu cơ định lượng va ngan hang. Năm 2021 đã cho chung ta thấy rằng hoạt đong của cac ca nhan có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Họ thường sử dụng cac san giao dịch như MT5 để thực hien mua ban cac tai sản tai chính. MT5 la ví dụ tieu biểu cho mot trong những san giao dịch thong dụng nhất của nha đầu tư ca nhan. Cac mo hình giao dịch của họ ủng ho chung khoan rieng lẻ để đa dạng hóa rong rãi va ít quan tam đến cac định gia cơ bản. Ngoai ra, xu hưong phối hợp tại cac địa điểm trực tuyến sẽ khuếch đại ảnh hưởng của họ, góp phần vao sự phục hồi của thị trường (va sự biến đong) theo những cach chưa từng có.

 

Web 3.0

Du gia của tai sản tiền đien tử đã hạ nhiet vao đầu năm 2022 nhưng chung vẫn ở trong tam trí của rất nhiều nha đầu tư. Do sự thanh cong va sự chu ý của tiền đien tử trong vai năm qua, cac nha đầu tư đang tìm cach đổ tiền vao cac khoản đầu tư có lien quan. Cac cong ty lien quan đến cai được gọi la Web 3.0 hoặc giai đoạn tiếp theo của internet. Cac cong ty Web 3.0 bao gồm những cong ty lien quan đến cong nghe blockchain, tai chính phi tập trung (DeFi), metaverse va trí tue nhan tạo.

Phong trao đầu tư ESG

Chiến lược đầu tư vao moi trường, xã hoi va quản trị (ESG) đang ngay cang nhận được sự quan tam của cac nha đầu tư. Mot nghien cuu của Bloomberg ưoc tính rằng cac khoản đầu tư vao ESG có thể đạt 41 nghìn tỷ USD tren toan cầu vao cuối năm nay va 50 nghìn tỷ USD vao năm 2025, mot phần ba tai sản toan cầu được quản lý. Hơn nữa, cac nhóm vận đong cổ đong đang gay ap lực buoc mot số cong ty phải thực hien cam kết minh bạch về cac vấn đề đa dạng, cong bằng va hòa nhập.

Đầu tư vao bất kỳ mot sản phẩm tai chính nao cũng la lựa chọn đầy khó khăn của cac nha giao dịch. Cac nha đầu tư nen lưu ý rằng, trong khi đong lực có thể tạo ra xu hưong đầu tư trong thời gian dai, mot số xu hưong thị trường có thể trở nen dễ bị tổn thương do định gia thấp va biến đong.