Viet Reader.

VR.

Premier Newspaper for Vietnamese Worldwide

Axi ra mắt cuộc thi giao dịch toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay, với tổng giải thưởng lên đến 250.000 USD

SYDNEY, Australia, June 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nha moi gioi hang đầu về giao dịch FX va CFD trực tuyến, Axi, đã ra mắt cuoc thi giao dịch toan cầu lon nhất năm 2024, voi tổng giải thưởng len đến 250.000 USD.

Axi đang tạo nen lan sóng moi, mời cac nha giao dịch mọi cấp đo tham gia giao dịch va gianh giải thưởng khủng, bao gồm giải thưởng lon trị gia 100.000 USD. Hơn 45 giải thưởng sẽ được trao cho Tỷ le lợi nhuận ROI cao nhất, khối lượng giao dịch hang đầu, ROI tốt nhất mỗi tuần, cũng như năm giải thưởng ngẫu nhien trị gia 500 USD mỗi tuần.

Cuoc thi đã bắt đầu có thể đăng ký va cuoc thi keo dai bốn tuần sẽ diễn ra từ ngay 3 thang 6 đến ngay 30 thang 6. Cuoc thi mở cửa cho cả khach hang moi va hien tại, nạp ít nhất 200 USD va giao dịch ít nhất 1 lot.

Louis Cooper, Giam đốc Thương mại tại Axi, hao hung chia sẻ về cuoc thi sắp toi: “‘Trade Your Edge’ la khẩu hieu của chung toi, va vao thang 6 nay, chung toi mời cac nha giao dịch của mình thực hien điều đó - giao dịch theo lợi thế của họ tren cac thị trường yeu thích như Forex, Vang, Crypto, để có cơ hoi gianh giải thưởng tiền mặt hấp dẫn, bao gồm giải thưởng lon trị gia 100.000 USD.”

Đay la mot năm tai chính rất thanh cong đối voi san; họ đã gioi thieu cac chương trình moi tien tiến va cũng đã mở rong danh mục đối tac của mình bao gồm Man City Women, cau lạc bo LaLiga Girona FC va tuyển thủ Anh cung voi người chiến thắng sau lần Premier League John Stones la Đại su Thương hieu của cong ty.

Để tìm hiểu them về cuoc thi va đăng ký, vui lòng truy cập:

https://www.axi.com/int/promotions/global-trading-competition

Về Axi

Axi la san giao dịch trực tuyến toan cầu về FX va CFDs. La nha moi gioi được ưa chuong của hang nghìn khach hang tham vọng tại hơn 100 quốc gia tren toan thế gioi, chung toi giup mọi loại nha giao dịch, doanh nghiep giao dịch, ngan hang va tổ chuc tai chính tìm thấy lợi thế cần thiết để đạt được mục tieu tai chính thong qua cac giao dịch thong tin tren cac thị trường tai chính thế gioi. Axi cung cấp mot loạt cac tai sản bao gồm CFDs cho nhiều loại tai sản như Forex, Cổ phiếu, Dầu, Kim loại quý, Ca phe, Chỉ số va cac hang hóa khac.

Tại Axi, chung toi tự hao về uy tín của mình la mot nha moi gioi trung thực, cong bằng va có trach nhiem. Cac giải thưởng va đanh gia toan cầu của chung toi chung minh sự tin tưởng va tín nhiem ma chung toi đã nhận được từ khach hang của mình, những người đanh gia cao dịch vụ xuất sắc, thực hien nhanh chóng, thanh toan an toan va rut tiền dễ dang. Tương tự, chung toi cũng chủ đong lam viec voi cac cơ quan quản lý hang đầu tren thế gioi để đảm bảo rằng chung toi vượt qua cac tieu chuẩn cao nhất trong nganh.

Cuoc thi giao dịch chỉ danh cho khach hang của AxiTrader Limited. CFDs mang lại rủi ro cao về mất vốn đầu tư. Khong danh cho cư dan AU, NZ, EU va UK. Áp dụng Điều khoản va Điều kien.

Để biết them thong tin hoặc nhận them bình luận từ Axi, vui lòng lien he: Media.Enquiries@axi.com


Axi ra mắt cuộc thi giao dịch toàn cầu lớn nhất từ trước đến nay, với tổng giải thưởng lên đến 250.000 USD

About author
You should write because you love the shape of stories and sentences and the creation of different words on a page.
View all posts