09.05.2022, 16:11

Entobel gọi vốn thành công 30 triệu USD từ Mekong Enterprise Fund IV và Dragon Capital

Entobel, startup chế biến thuc ăn chăn nuoi từ con trung đã gọi vốn thanh cong 30 trieu đo la Mỹ, trong đó, 25 trieu đo la Mỹ từ Quỹ Mekong Enterprise Fund IV va 5 trieu đo la Mỹ từ Dragon Capital.

Entobel la mot cong ty cong nghe sinh học, chuyen sản xuất nguyen lieu thuc ăn chăn nuoi từ con trung, đặc biet la Ruồi lính đen, cho cac nganh cong nghiep khac nhau bao gồm thuc ăn gia suc, thuc ăn cho vật nuoi va nganh cong nghiep phan bón. Hien Entobel có 3 sản phẩm chính la thuc ăn chăn nuoi, dầu ăn cho đong vật, va phan hữu cơ.

Theo tìm hiểu của chung toi, vao đầu năm 2019, Entobel đã xay dựng mot trong những nha may sản xuất va chế biến con trung lon nhất thế gioi tại tỉnh Đồng Nai, Viet Nam voi cong suất hang năm 1.000 tấn bot thuc ăn chăn nuoi từ con trung. Trong tương lai, nha may tiếp theo của Entobel sẽ đi vao hoạt đong vao năm 2023 va sẽ đap ung nhu cầu toan cầu đang gia tăng đồng thời hỗ trợ viec giảm thiểu ảnh hưởng của hoạt đong sản xuất chuỗi thuc ăn len moi trường.

Chiến lược đặt nha may sản xuất của Entobel mang lại cho Entobel mot lợi thế cạnh tranh đang kể va bền vững nhờ điều kien khí hậu nhiet đoi lý tưởng cho viec sản xuất Ruồi lính đen, khả năng tiếp cận nguồn cung cấp nguyen lieu rõ nguồn gốc, ổn định quanh năm va vị trí trung tam trong nganh nuoi trồng thủy sản lon nhất toan cầu.

Sau 8 năm, Entobel đã thực hien nhiều nghien cuu chuyen sau va phat triển nhiều dự an  nhằm hoan thien cong nghe chế biến phụ phẩm thực phẩm thanh protein từ con trung tren quy mo lon va duy trì hieu quả vốn. Đạt được những đot pha về cong nghe nay, cong ty hien đã sẵn sang mở rong quy mo sản xuất toan cầu.

Tầm nhìn của Entobel la trở thanh nha sản xuất protein từ con trung hang đầu tren thế gioi.

Chia sẻ voi Vietnam Insider, Ông Gaetan Crielaard va Ông Alexandre de Caters, Đồng sang lập Entobel, cho biết:

“Chung toi tự hao hợp tac voi Mekong Capital va Dragon Capital để xay dựng mot nha may đẳng cấp quốc tế trưoc khi nhan rong mo hình nay ra toan cầu. Chung toi tin rằng cong nghe đot pha va hieu quả về vốn của chung toi la chìa khóa để mở rong quy mo lon hơn nữa.

Voi cơ sở khach hang uy tín va lau đời ngay cang tăng cũng như cac đối tac cong nghe đẳng cấp thế gioi cac hoạt đong R&D đot pha bao gồm phat triển sản phẩm moi, chung toi đảm bảo tính phu hợp voi thị trường va khả năng cạnh tranh về lau dai ”.

Trong thong điep gửi đến truyền thong, Ông Sjoerd Zwinkels, Giam Đốc tư vấn đầu tư của Mekong Capital cho biết them:

“Chung toi rất vui mừng được hợp tac voi Entobel hien thực hóa tầm nhìn trở thanh nha sản xuất protein con trung hang đầu tren thế gioi. Entobel đang giải quyết mot trong những vấn đề chủ chốt của thế gioi thong qua viec sử dụng con trung để tạo ra mot loại protein bền vững, giup giảm ‘dấu chan sinh thai’ (environmental footprint) đối voi chuỗi thực phẩm toan cầu, đồng thời lam cho chuỗi gia trị thực phẩm an toan hơn va bền vững hơn. Đay la mot mo hình kinh tế tuần hoan thực sự khi họ chế biến cac phụ phẩm thanh protein, dầu va phan bón hữu cơ. Hầu như khong có chất thải nao ra moi trường”

“Chung toi cũng tin tưởng vao những người sang lập, Gaetan va Alexandre, những người đã thể hien rất nhiều bản lĩnh va sự kien trì để xay dựng nen mot trong những cong ty sản xuất protein con trung lon nhất thế gioi hien nay, khởi đầu từ mot trang trại nhỏ ở Đồng bằng song Cửu Long đến nha may sản xuất va chế biến con trung quy mo lon ở Đồng Nai. Họ đã chung minh rằng thuc ăn chăn nuoi nguồn gốc từ con trung có thể được sản xuất ở quy mo cong nghiep voi chất lượng cao va hieu quả về chi phí so voi bot ca”, ong Sjoerd Zwinkels nói them.

Theo Dương Đỗ Quyen, Giam đốc đầu tư, Dragon Capital, bot ca la mot nguồn protein khong bền vững va nhu cầu nó đang gia tăng len tren toan cầu. Chung toi nhận thấy tiềm năng lon về khả năng sinh lợi va tính bền vững của những sản phẩm thuc ăn chăn nuoi được khai thac từ con trung có ham lượng protein cao của Entobel cho cac nganh cong nghiep khac nhau. Lòng nhiet huyết của những người sang lập Entobel, kết hợp voi sự hiểu biết sau sắc về kinh doanh cung voi những kinh nghiem thực tiễn trong lĩnh vực nay đã củng cố them sự tin tưởng của Dragon Capital về viec mo hình sản xuất hien nay có thể được phat triển rong voi quy mo cong nghiep.

Ba Quyen nhấn mạnh, viec đầu tư vao Entobel rất phu hợp voi cac nguyen tắc đầu tư có trach nhiem tại Dragon Capital, vì cac sản phẩm protetin từ con trung sẽ la mot sự lựa chọn mang tính bền vững, chất lượng cao va hieu quả về kinh tế nhằm thay thế cho cac nguồn thuc ăn gia suc, dầu va phan bón có nguồn gốc từ đong vật, đặc biet la bot ca trong thuc ăn thủy sản.

Share this:

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Reddit
  • Twitter
  • Email

Related